Over deze website

Door alle eeuwen heen heeft de mensheid naar wegen gezocht om het lichaam te beschermen en te versieren, ieder op zijn eigen manier.
Postzegelontwerpers over de hele wereld hebben al deze items gebruikt, waardoor een beeld is ontstaan van de ontwikkeling, die onze kleding heeft door gemaakt.

Postzegels verzamelen, of met een deftig woord Filatelie, is een fascinerende hobby. Men is vrij om per land of per thema te verzamelen, alles is mogelijk.
Mijn interesse ging uit naar de kleding uit vele landen over de hele wereld, waardoor mijn collectie steeds groter werd. Graag wil ik u laten meegenieten van deze verzameling.

Voor gehele regio: klik op regio, b.v. West-Europa, Scandinavie, enz.
Voor ieder apart land: klik op naam van het land.
Voor vergrotingen: klik op de afbeelding.

Uw reacties zijn van harte welkom.