27 december 2011

Canada

De inheemse volken, die zich in Canada vestigden, pasten hun leven aan en maakten volop gebruikl van de natuurlijke hulpbronnen, zoals boombast, sparrennaalden en dienhuiden. De eerste kolonisten leerden dit gebruik van de indianen en importeerden zelf zilveren munten en metalen werktuigen.

Geen opmerkingen: