3 januari 2012

Angola

De vroegere Portugese kolonie wordt hoofdzakelijk bewoond door Bantoenegers met veel tradities, waaronder voorouderverering en houten beelden maken. De dansers beschilderen vaak hun lichaam en aan de hoofdtooi wordt veel aandacht besteed.


Geen opmerkingen: