3 januari 2012

China

De ver uit elkaar liggende woongemeenschappen handhaven hun eigen culturele tradities in dans en kleding. Ook de haardracht en hoofdtooi is heel verschillend.Geen opmerkingen: