3 januari 2012

Laos

De kleding in Laos is aangepast aan de leefomgeving. Op de zegels is goed het contrast te zien in stads-, plattelands- en bergkleding. De dansers ogen heel sierlijk, zij dansen op blote voeten.


Geen opmerkingen: